Voorwaarden ticketverkoop en bezoek aan Stoomtrein Maldegem-Eeklo

De tickets zijn enkel geldig op datum van afstempeling en worden onder geen enkel omstandigheid terugbetaald. Ze moeten op elk moment op vraag van een aangestelde van de vzw Stoomcentrum Maldegem worden voorgelegd. De vzw Stoomcentrum Maldegem is geen vervoersmaatschappij en behoudt zich het recht voor de aangekondigde diensten te wijzigen of te schrappen, de wijze van tractie te veranderen of elke andere maatregel te nemen die noodzakelijk wordt geacht. Er wordt geen enkele aansluiting verzekerd op het officiële openbaar vervoer met trein of bus.

Elke bezoeker/reiziger is verantwoordelijk voor zichzelf, de vergezellende minderjarigen, meegebrachte honden en voorwerpen. Hij/zij dient voor zichzelf uitmaken of hij/zij zich in staat acht om de treinritten mee te maken. De bestuurders van de vzw Stoomcentrum Maldegem wijzen zowel collectief als individueel elke aansprakelijkheid af bij gebeurlijke ongevallen.
Het is niet toegelaten de perrons of gaanpaden te verlaten. Het is verboden op en over de sporen te lopen, de rijtuigen en/of de locomotieven te beklimmen of gelijk welk voorwerp aan te raken.

Het gebruik van oudere technieken kan aanleiding geven tot het aanmaken van rook en uitstoot van roetpartikels. Deze onvermijdelijke fenomenen horen bij de vorm van exploitatie. Elke bezoeker/reiziger moet hiermede rekening houden. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen of discussie aangegaan door de bestuurders over eventuele vervuiling van kledij of voorwerpen.

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar nieuws over onze ritdagen, activiteiten, speciale evenementen en werking van onze vereniging?
Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief of volg ons op onze sociale media.